5 клас


Про омонімиОмо́німи (від грец. homos — однаковий і грец. onyma — ім'я) — це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. В народі омоніми часто не відрізняються від омографів та омофонів. Омоніми з'являються внаслідок:
· звукових змін у слові у процесі розвитку мови;
· смислових змін у слові у процесі розвитку мови;
· випадкового збігу звучання слова рідної мови та запозиченого з іншої мови;
· випадкового збігу звучання форми різних слів.
Розрізняють омоніми:

повні (абсолютні) — омоніми, у яких збігається усясистема форм. Наприклад, ключ (від замку) — ключ (джерело), рукав (елемент одягу) — рукав (річки);

часткові — омоніми, у яких збігаються за звучанням не всі форми. Так, слово кадри, що означає склад працівників, вживається тільки у множині, а слово кадри, що означає окремі сцени чи епізоди з кінофільму, знімки на кіноплівці, є формою множини іменника кадр.
Групи часткових омонімів
Омофони (фонетичні омоніми) — це слова, однакові за звучанням, але різні за написанням (стати по три — потри; вгорі — в горі).
Омографи (графічні омоніми) — це слова, які однаково пишуться, але фонетично відрізняються. В українській мові вони зазвичай різняться тільки наголосом (по́тяг — потя́г; за́мок — замо́к; бра́ти — брати́).
Омоформи (граматичні омоніми) — це слова, звучання яких збігається лише в окремих граматичних формах (покласти на віз — віз дрова; жовте поле — полегород).
Омоморфеми (омонімічні морфеми) — морфеми, які збігаються у написанні і вимові, але мають різні граматичні значення (чистий став(ок) — став, як вкопаний).
Зовнішньо омонімія подібна до полісемії (багатозначності). Проте за своїм змістом і походженням це різні явища.
Кожне переносне значення багатозначного слова обов'яз­ково так чи інакше пов'язане з його первинним значенням: вогнище — 1) купа дров, що горить; 2) місце, де розкладали вогонь; 3) своя оселя, родина (у давнину близькі люди зби­ралися навколо вогнища); 4) центр, зосередження чогось.
Омоніми семантичної спільності не мають: бал (оцін­ка), бал (вечір із танцями); стан (корпус людини), стан (становище), стан (стоянка), стан (механізм, прокатний стан).
Лексичні омоніми поділяють на повні (абсолютні) і неповні (часткові).
Повні омоніми збігаються в усіх граматичних формах:
Бал­ка (дерев'яний чи металевий брус), балка (яр): обидва іменники в усіх відмінках однини й множини мають однакові форми.
Точити (робити гострим), точити (цідити): обидва дієслова змінюються абсолютно однаково.
Моторний (швидкий), моторний (пов'язаний із мотором): обидва прикметники однаково змінюються за родами, відмінками та числами.
Кран (для підіймання і переміщення вантажів), кран (для перекривання води, газу тощо).
Неповні омоніми збігаються лише в частині граматичних форм:
Баранці (молоді барани) — має всі форми однини й множини, баранці (піна на гребенях хвиль) — має тільки форми множини.
Захід (одна з чотирьох сторін світу) — має форми лише однини, захід (дія для досягнення якоїсь мети), захід (спуск небесного світила за обрій) — мають і форми однини й множини.
Злити (викликати злість), зли­ти (полити): у них усі інші форми різні, крім форм минулого часу й умовного способу.
За́мок (укріплена будівля), замо́к (для замикання дверей, шухляд та ін.).
Неповними омонімами є також збіги окремих форм різних частин мови: а) іменників і відіменникових прислівників: кружка (довкола) і кружка (родовий відмінок іменника кружок); б) іменників і звуконаслідувальних вигуків: рип (рипін­ня — рип дверей) і рип (різкий звук від тертя — двері рип); стук (удар — почувся стук) і стук (різкий звук удару — щось у вікно стук); в) інші випадкові збіги: мати (рідна людина) і мати (володіти чимось); коли (у який час) і коли (наказовий спосіб дієслова колоти); їм (перша особа однини теперішнього часу дієслова їсти) і їм (давальний відмінок займенника вони).
У мові омоніми найчастіше з'являються внаслідок запози­чень. Є два випадки звукових збігів таких слів:
а) звуковий збіг запозиченого слова з українським: мул (дрібні частинки у водоймах) і мул (назва тварини, за­позичена з латинської мови); клуб (маса кулеподібної форми) і клуб (назва організації, запозичена з англійсь­кої); як (прислівник) і як (назва тварини, запозичена з тибетської);
б) звуковий збіг різних запозичених слів: гриф (міфічна істота, з грецької), гриф (частина струнного музичного інструмента, з французької) і гриф (штемпель на документі, з німецької); метр (міра довжини, з грець­кої), метр (віршовий розмір, з грецької) і метр (учитель, з французької); кран (трубка із закривкою, з голландської) і кран (механізм для піднімання вантажів, з німецької)

(з Вікіпедії)
Дивись: Словник омонімів
Вірші з омонімами
Я візьму легенький прут,
Пожену гусят на Прут.
Хоч купатиму не в милі –
Стануть чисті всі та милі.
Гей, стрільці, хапайте луки,
Тай біжіть бігом на луки!
Комарня там вельми сита –
Настріляйте зо три сита!
ну й охочий мій брат Ігор
до усяких живих ігор.
Де яка у світі гра є –
Залюбки у неї грає.
У стоніжок по сто ніжок.
Всі сто милися,
Всі стомилися.
© Г. Бойко
********************
1.До млина Мусіїв віз 2. Із птахів я хоч не дужих,
Два мішки пшениці віз. Та в пошані у недужих.
Ось за гаєм блиснув став, Дуб хтось точить чи ялину,
Вісь із колеса — віз став. В той же час до них я лину.
Що ж, не буде наша мати Швидко взнаю, як і де
Борошна сьогодні мати. Під корою хід іде.
Загадки з омонімами
СЛОВО ЦЕ ПРОСТЕ -- НЕ ДИВОВИНА
Слово це просте - не дивовина
(зустрічаєм мало не щодня),
організму складова частина
і періодичне видання.

В цьому слові тільки й заковики:
другий склад наголоси - і вмент
означать почне воно великий
клавішний музичний інструмент.

Що це за слово?
(Орган, орган)
*********************
Відгадай обов'язково
назву цього міста:
невелике буде слово,
випечене з тіста.
Яке це місто?
(Калач)
********************
Звичайна, друзі, загадка для вас;
вгадайте, про яке словечко мова:
простий числівник це і водночас
це - наказовий спосіб дієслова.
То яке ж це слово?
(Три)
********************
Якщо до жарту ви готові,
назвіть, кмітливі дітлахи,
ті два займенники у мові,
що можуть зіпсувать шляхи.
Які це займенники?
(Я - ми)
******************
Вгадайте словечко - ми будемо раді:
два склади (подумайте, майте терпіння).
Як наголос зробим на першому складі,
то буде синонім до слова насіння.

Умова не стане для вас на заваді,
бо в значенні зміна можлива єдина:
як наголос зробим на другому складі,
то буде синонім до слова родина.
Яке ж це слово?
(Сім'я)
**********************
Я частина колеса: можеш добре мчати,
лиш у воза запрягай коня.
Переставиш наголос – буду означати
споживання їжі серед дня.
Хто я?
(Обід)


Я суцвіття злаків, де плоди на мливо
достигають жовті, наче віск.
З наголосом іншим - велетенське диво,
статуя, колона, обеліск.
Хто я?
(Колос)

Ану прикиньте розумом:
яке словечко воднораз
республіка, і озеро,
й задушливий отруйний газ?
(Чад)

– Ой, цікаве слово! – каже Ніна.
В словнику, як хочеш, перевір:
напиши з великої – країна,
а з малої – головний убір.
Що це за слово?
(Панама)


Хто жіноче ймення відгадає,
дуже миле у своїй природності,
що в пестливій формі означає
представницю іншої народності?
(Марійка, марійка)
Слово це - старовинна будова
з гостряками мурованих веж.
Щойно зміниш ти наголос слова
цим одразу будову замкнеш.
Що це за слово?
(замок, замок)
© Дм. Білоус
********************
Я місце, де лежать товари,
Звичайно, в тарі чи без тари.
А мій омонім є у слові,
Один чи кілька звуків мови.
(склад)
**************
Відбиток ніг я на дорозі,
Чи на траві, чи на підлозі.
Та є у мене ще омонім –
До слова "варто" він синонім.
(слід)

Немає коментарів:

Дописати коментар