Наукове товариство "ЕРУДИТ"

КЕРІВНИК: БАЙРАК АЛЛА                                                                                                                                            АФАНАСІЇВНА


РАДА ЧЛЕНІВ НТУ "ЕРУДИТ"

Мета:
- формування єдиного шкільного наукового товариства з власними традиціями;
- виявлення та підтримка обдарованих учнів;
- орієнтація на професійне самовизначення у галузі науки, мистецтва, техніки, виробництва;
- формування в учнів наукових поглядів;
- виховання смаку до пізнання та творчого пошуку, розвиток інтересу в учнів до дослідження оточуючого  середовища, до поглибленого вивчення різних галузей науки і мистецтва, залучення їх до творчої науково-дослідницької роботи.

Основними завданнями наукового товариства є:

• пошук, розвиток та підтримка обдарованих та талановитих учнів;
• створення умов для розвитку здібностей дітей до самостійної дослідницької діяльності, формування творчої різнобічно розвиненої особистості;
• поглиблення загальних знань учнів, а також спеціальних знань про предмет науково-дослідницької діяльності, формування умінь і навичок наукового дослідження;
• розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також формування в них наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;
• сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької діяльності у різних галузях наук;
• пропаганда наукових досліджень та пошуків учнів через залучення їх до участі у різноманітних конкурсах та публікаціях учнівських творчих доробків, пропаганда наукових досліджень та досягнень учнів шляхом випуску періодичних видань, збірників, радіо, телепередач тощо;
• виховання високоморальних якостей наукового фахівця, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;
• проведення районних та обласних етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
• організація заходів для педагогів з метою підвищення професійного рівня;

Пріоритетні напрямки діяльності:

- організація наукових конференцій, семінарів;
- розвиток науково-дослідницької роботи серед школярів;
- залучення учнів до участі в конкурсах-захистах наукових та творчих робіт;
- підтримка зв’язків з науковими та вищими навчальними закладами.

Форми роботи з розвитку творчих здібностей учнів
Початкова школа
·     Курси за виборомКроки до інформатики. Шукачі скарбів” (3 – 4 кл.)
·     Участь у Всеукраїнських конкурсах “Соняшник”, "Патріот", "Медвеженок" 
(2-4 класи)
·     Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (2-4 класи)
·    Дні науки, дитячої творчості і винахідництва.
·   Інтелектуальна гра «Найрозумніший початківець»
Основна школа
·     Предметні олімпіади
·     Інтелектуальні ігри суспільно-філологічного, краєзнавчого напрямів
·    Конкурс проектів і цікавих ідей 
·    Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному конкурсі ім. Т.Шевченка
·    Всеукраїнські конкурси «Соняшник», «Патріот», «Медвежонок», «Лукоморье»
·    Організація персональних виставок робіт учнів.
Старша школа
·    Предметні олімпіади
·   Захист творчих робіт
·   Участь у предметних турнірах з української мови та літератури, історії.
·   Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному конкурсі ім. Т.Шевченка
· Участь у Міжнародній історичній грі “Лелека” 
· Всеукраїнські конкурси «Соняшник», «Патріот», «Медвежонок», «Лукоморье»
· Участь у Всеукраїнський краєзнавчій конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасників».
·  Клуб зустрічей з цікавими людьми 
· Участь у конкурсах творчих робіт шкільного, районного,обласного, Всеукраїнського рівнів
· Інтелектуальна гра «Найрозумніший старшокласник»


Рекомендації вчителям  у роботі з обдарованими дітьми 
v Не слід приділяти занадто уваги ігровому навчанню з яскраво вираженим елементом змагальності. Обдарована дитина найчастіше буде переможцем, що може викликати ворожість однокласників і не сприятиме створенню атмосфери загальної зацікавленості, до яких прагне вчитель.
v Варто уникати зміцнення перфекціоністських тенденцій. Краще не виділяти обдаровану дитину за індивідуальні досягнення, а заохочувати спільні заняття з іншими.
v Не треба зводити обдаровану дитину на п’єдестал або робити з неї вундеркінда в очах інших учнів. Її здобутки належним чином оцінять, а от недоречне наголошення на винятковості породжує роздратування, ревнощі й відторгнення замість очікуваного схвалення. Інша крайність – навмисне публічне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм – звісно, неприпустимо.

v Варто пам’ятати, що здебільшого обдаровані діти погано сприймають строго регламентовані, повторювані вправи. Необхідно урізноманітнити програму.

     Члени товариства


Учні 5 класу
Учні 8 класу


Учні 11 класуНемає коментарів:

Дописати коментар